Politica de confidenţialitate

Conform cerinţelor Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Bella Fashion & Living are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Prin această pagină vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm şi protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacţionaţi cu noi în legătură cu produsele şi serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica periodic această Politică de Confidenţialitate şi vom afişa pe website-ul nostru versiunea modificată, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acesteia.

Cine suntem?

BELLA FASHION & LIVING SRL este persoană juridică, având sediul social în Floreşti, jud. Cluj, str Florilor nr 33B cu număr de ordine în Registrul Comerţului J12/3128/2014, cod unic de înregistrare fiscală 33750262 (în continuare ” BELLA FASHION & LIVING ” sau „noi”), iar în sensul legislaţiei cu privire la protecţia datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

În general, colectăm datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveţi controlul asupra tipului de informaţie pe care ne-o oferiţi. Primim informaţii de la dvs astfel:

•    Când vă creaţi un cont ne transmiteţi: adresa de e-mail.

•    În cadrul paginii dvs personale (Contul meu) din platformă aveţi posibilitatea să adăugaţi informaţii suplimentare, precum: nume, prenume, număr telefon mobil, adrese de livrare.

•    Când plasaţi o comandă, ne furnizaţi informaţii precum: numele şi prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, de asemenea, să colectăm şi să prelucrăm ulterior anumite informaţii cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experienţa online şi a vă pune la dispoziţie oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflaţi mai multe detalii în acest sens prin consultarea secţiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca şi colecta informaţii în cookie-uri şi tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm şi nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecţia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile şi temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

•    Crearea şi administrarea contului în cadrul platformei;
•    Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea şi facturarea acestora;
•    Soluţionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziţionate;
•    Returnarea produselor conform prevederilor legale;
•    Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs cu caracter personal cât timp aveţi un cont în platformă. Puteţi să ne solicitaţi oricând ştergerea anumitor informaţii sau închiderea contului, şi vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informaţii inclusiv ulterior închiderii contului, în situaţiile în care legislaţia aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs următoarelor categorii de destinatari:

•    furnizorilor de servicii de curierat;
•    furnizorilor de servicii de plată/bancare;
•    furnizorilor de servicii IT;
•    în cazul în care ne revine o obligaţie legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorităţi publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terţii persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor şi confidenţialitatea informaţiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceştia.

În ce ţări transferam datele dvs cu caracter personal?

În prezent, stocăm şi prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs cu caracter personal unor entităţi localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în ţări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internaţional de date cu caracter personal este gestionat cu atenţie cu scopul de a vă proteja drepturile şi interesele. Transferurile către furnizorii de servicii şi alte părţi terţe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale şi, după caz, prin alte garanţii, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidenţialitate pentru protecţia datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generaţie şi le stocăm pe servere securizate, asigurând în acelaşi timp redundanţa datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Euplatesc.ro. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilităţi ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveţi?

Regulamentul general privind protecţia datelor vă recunoaşte o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

Puteţi solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greşeli sau vă puteţi opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator de date personale;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucureşti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteţi contacta pe e-mail: contact[at]albertizabella.ro.

Luăm în serios confidenţialitatea tuturor înregistrărilor care conţin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteţi cererile dvs cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informaţii suplimentare care au ca scop confirmarea identităţii dvs.

Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce priveşte datele dvs. cu caracter personal, cu excepţia cazului în care solicitarea dvs. de acces la informaţii este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanţe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluţiona cererea.

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepţia cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă aţi făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunţa dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună.

Reamintim faptul că ne puteţi contacta pentru transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalităţi:

¬    prin e-mail la adresa: contact[at]albertizabella.ro sau
¬    prin poştă sau curier la adresa: Floreşti, jud. Cluj, str. Florilor, nr. 33B